Bartoszyce - informacje


22.984
mieszkańców Bartoszyc
10.780
mężczyzn
12.204
kobiet

3.270
w wieku przedprodukcyjnym

14.025
w wieku produkcyjnym

5.689
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

74
zawarto małżeństw

169
urodzeń

309
zgonów

-140
przyrost naturalny
miasto Bartoszyce
dochody

120.654.904
wydatki

121.004.088
struktura wydatków Bartoszyc

14.262
0,012%
Rolnictwo i łowiectwo

9.500
0,008%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

8.469.487
6,999%
Transport i łączność

7.728.977
6,387%
Administracja publiczna

179.659
0,148%
Turystyka

2.962.849
2,449%
Gospodarka mieszkaniowa

24.210
0,020%
Działalność usługowa

122.438
0,101%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

464.105
0,384%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

514.885
0,426%
Obsługa długu publicznego

652.887
0,540%
Różne rozliczenia

27.942.782
23,092%
Oświata i wychowanie

298.813
0,247%
Ochrona zdrowia

11.817.374
9,766%
Pomoc społeczna

354.244
0,293%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.118.408
0,924%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.253.792
10,127%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.797.179
3,138%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.771.088
8,075%
Kultura fizyczna i sport

32.507.150
26,865%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-07 02:40
REKLAMA
pogoda Bartoszyce
9.3°C
wschód słońca: 06:49
zachód słońca: 17:59
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bartoszycach

kiedy
2022-10-18 19:00
miejsce
WIRAŻ Pub, Bartoszyce, ul. Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2022-11-03 20:00
miejsce
Bartoszycki Dom Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-11-27 19:00
miejsce
Bartoszycki Dom Kultury,...
wstęp biletowany